Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad)

De vergadering is geweest

19 oktober 2023
14:50 - 14:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data