Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 - Wonen en Ruimtelijke ordening

De vergadering is geweest

17 oktober 2023
19:50 - 21:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 en Wonen en Ruimtelijke ordening

    Loading data