Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

  Loading data
 8. 8

  Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 12/10)

 9. 9

  Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Afvoeren Debat over het Integraal Zorgakkoord

 12. 12

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de PvdD bij de stemmingen op 23 mei jl. over de motie-Haverkort (Kamerstuk 32 852, nr. 238) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

 13. 13

  Het lid Dekker-Abdulaziz: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ-Raad op 19 en 20 oktober 2023 (algemeen), vandaag of morgen te agenderen

 14. 14

  Het lid Agema: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport over het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over halveren administratietijd (Leidschdagblad.nl, 10 oktober 2023) en over het onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat regeldruk de ouderenzorg 8 miljard euro kost (Zorgvisie.nl, 16 oktober 2023)

 15. 15

  Het lid Agema: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport over het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over halveren administratietijd (Leidschdagblad.nl, 10 oktober 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Tjeerd de Groot namens Hagen: verzoek het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden snel in te plannen

 17. 17

  Het lid Krul: vooraankondiging Tweeminutendebat Vergoeding voor de studentenreisvoorziening (24724-215) en vooraankondiging Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 25/10), vóór het verkiezingsreces in te plannen inclusief Stemmingen

 18. 18

  Het lid Grinwis: verzoek de Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning (36400) vóór het verkiezingsreces in te plannen

 19. 19

  Het lid Van Weerdenburg: vooraankondiging Tweeminutendebat (informele) Telecomraad 23-24 oktober 2023, deze week inclusief stemmingen

 20. 20

  Het lid Thijssen namens Bromet: interpellatie met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over zijn stemonthouding bij de stemming over glyfosaat in Brussel

 21. 21

  Het lid Van der Plas: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober, deze week inclusief Stemmingen

 22. 22

  Het lid Eerdmans: brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over de aanslagen in Brussel

  Loading data
 23. 23

  Het lid Omtzigt: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Veroordeelde IS'er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk’ (Nos.nl, 17 oktober 2023)

  Loading data