Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
13:55 - 13:56 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 10 oktober jl. over de motie-Tony van Dijck (Kamerstuk 36410-IX-6) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (CD 11/10)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Consulaire zaken en stand van zaken evacuaties Afghanistan (CD 11/10)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 11/10)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023, vervroegde aflossing GLF en jaarrapportage HVF (Kamerstuk 21501-07-1976)

 14. 14

  Toevoegen Tweeminutendebat Aanscherpingen particulier en thuisonderwijs (Kamerstuk 36410-VIII-8)

 15. 15

  Toevoegen Tweeminutendebat Digitaliserende overheid (CD 12/10)