Plenair debat : Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
23:35 - 23:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data