Plenair debat : Tweeminutendebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding (CD 4/10)

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
10:45 - 11:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data