Plenair debat : Tweeminutendebat Femicide (CD 27/9)

De vergadering is geweest

18 oktober 2023
21:55 - 22:52 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data