Plenair debat : Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

De vergadering is geweest

4 april 2024
14:15 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Industrie en Omwonenden'

  Loading data
 2. 2

  Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op OVV-rapport ‘Industrie en omwonenden’

  Loading data
 4. 4

  Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”

  Loading data
 5. 5

  Advies expertgroep gezondheid IJmond

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de verzoeken van de leden Bamenga en Grinwis, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 februari 2024, over het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

  Loading data
 7. 7

  Actieagenda Industrie en Omwonenden

  Loading data
 8. 8

  Reactie op brief van Greenpeace Nederland en een aantal andere organisaties over Tata Steel Nederland

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Tegengif die is verstuurd namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data