Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 september 2023
13:25 - 13:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verdrag:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen Tweeminutendebat Informele RAZ 27-28 september 2023 (CD 26/9)

 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie (CD 26/9)

 7. 7

  Afvoeren debat: dertigledendebat over het bericht dat inwoners van Wijk aan Zee 2,5 maand korter leven door uitstoot van Tata Steel

 8. 8

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 9. 9

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van VOLT bij de stemmingen op 26 september jl. over de motie-Agema (33578-108) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

 10. 10

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken de termijn voor toekenning is verlengd.