Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

21 september 2023
14:46 - 15:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verlengen debatten: Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser, Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen, Debat over het bericht dat Nederland betrokken was bij nog een burgerdodenincident in Irak in 2016 en Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO

 6. 6

  Vervallen debatten: Debat over de aanhoudende medicijntekorten, Dertigledendebat over het asielbeleid, Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker, Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg, Debat over de dodelijke steekpartij in een Albert Heijn gepleegd door een ex-tbs-er en Dertigledendebat over het bericht dat de jongerentak van Forum voor Democratie tijdens een rondvaart is bekogeld

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Toevoegen Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 14/9)

 9. 9

  Het lid Beckerman: verzoek behandeling begroting van Economische Zaken en Klimaat (inclusief het Nationaal Groeifonds), vóór het verkiezingsreces

 10. 10

  Het lid Van der Staaij: verzoek behandeling begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vóór het verkiezingsreces

 11. 11

  Het lid Nijboer: verzoek behandeling begroting van Binnenlandse Zaken (inclusief Gemeentefonds en Provinciefonds), vóór het verkiezingsreces

 12. 12

  Het lid Hammelburg: verzoek behandeling begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds, vóór het verkiezingsreces

  Loading data
 13. 13

  Het lid Omtzigt: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het Inspectierapport ‘Het kind van de rekening’ (Inspectie-jenv.nl, 13 september 2023)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van der Plas: dertigledendebat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het UvA-rapport waarin staat dat stikstofdepositie na 300 meter niet meer herleidbaar is tot een stal

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Baarle: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Muslim Rights Watch daagt de staat om terreurverdenking Tilburgse man’ (Nos.nl, 13 september 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Eerdmans: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Na tientallen vrouwen, willen nu ook IS-mannen terugkeren naar Nederland’ (Telegraaf.nl, 21 september 2023)

  Loading data