Plenair debat : Debat over de toekomst van de ouderenzorg (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

28 september 2023
14:10 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Openbaar maken van de de formatiestukken die vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de zorgtafel zijn aangeleverd

  Loading data
 2. 2

  Verpleeghuiszorg in beeld 2022

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief Wet langdurige zorg

  Loading data
 5. 5

  Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025

  Loading data
 6. 6

  Ondersteuning mantelzorg en informele zorg

  Loading data
 7. 7

  Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

  Loading data
 8. 8

  Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (Kamerstuk 31765-651)

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Resultaten onderzoek naar verschil in zorgkosten tussen zorg met en zonder verblijf in de Wlz

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid 2022

  Loading data
 12. 12

  Kwaliteit ouderenzorg

  Loading data
 13. 13

  NZa-advies Bekostiging afstemming en coördinatie kwetsbare ouderen thuis

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over 'Ouderenzorg: hindernissen bij overgang kwaliteitskader naar kwaliteitskompas'

  Loading data
 15. 15

  Invulling gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over inzicht in de gevolgen van het macrokader en het Wlz-budget per cliënt (Kamerstuk 31765-783)

  Loading data
 16. 16

  Voortgang 2023 Nationale Dementiestrategie

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (thema: Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen)

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op de petitie “Stop verwaarlozing ouderen”

  Loading data
 19. 19

  Twee adviesrapporten NZa 'Scheiden wonen en zorg in de verpleging en verzorging' en 'Positionering behandeling voor Wlz-cliënten'

  Loading data
 20. 20

  Reactie op petitie “Geef de ouderenzorg zuurstof – draai de kortingen terug” en reactie op verzoek om een brief over de wijze waarop de minister van plan is om te gaan met de controversieelverklaring van de (meerjarige) Kaderbrieven Wlz en het IBO ouderenzorg

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data