Plenair debat : Tweeminutendebat Klokkenluiders (CD 13/9)

De vergadering is geweest

27 september 2023
10:15 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data