Plenair debat : Voorstel van wet van de leden van de leden Timmermans en Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Week 24
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Initiatiefwetsvoorstel Ellemeet/Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

    Loading data