Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data
 6. 6

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg en het dertigledendebat over de ouderenzorg van de agenda af te voeren.

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data
 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 7/9)

 11. 11

  Het lid Koekkoek: verzoek de spreidingswet spoedig plenair te behandelen

 12. 12

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het tekort aan ic-capaciteit (bedden en bemensing) ten opzichte van de door VWS gewenste crisissterkte van 1.150 opgelopen is naar 250 (Skipr.nl, 7 september 2023)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Drost: debat met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

  Loading data
 14. 14

  Het lid Helder: dertigledendebat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘We staan met een taser voor de verkeerde’ (Parool, 9 september 2023)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Jasper van Dijk namens Van Kent: debat met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het bericht dat de werkgevers en het Ministerie van SZW geen constructieve gesprekken voeren over de belofte uit het pensioenakkoord om op te tijd te kunnen stoppen met werken (Fd.nl, 8 september 2023)

 16. 16

  Het lid Marijnissen: verzoek het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen in oktober in te plannen