Plenair debat : Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD 6/9)

De vergadering is geweest

12 september 2023
17:05 - 17:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data