Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023)

De vergadering is geweest

7 september 2023
13:47 - 13:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023

    Loading data