Plenair debat : Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 3-5 september 2023 (21501-32-1569)

De vergadering is geweest

7 september 2023
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data