Plenair debat : Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) 1e termijn Kamer

De vergadering is geweest

16 januari 2024
16:15 - 21:36 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

    Loading data