Plenair debat : Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6)

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
23:05 - 23:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data