Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

6 juli 2023
15:44 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van het CDA bij de stemmingen op woensdag 5 juli jl. over de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (Kamerstuk 36373) geacht wenst te worden vóór het wetsvoorstel te hebben gestemd.

 8. 8

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen en Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS

 9. 9

  Vervallen debatten Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken, Dertigledendebat over Nederlanders die worden geweerd op luchthavens omdat zij een terrorismerisico zouden vormen, Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is, Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen, Dertigledendebat over het bericht dat het Openbaar Ministerie de NAM gaat vervolgen, Debat over het bestrijden van kinderarmoede, Debat over voetbal en veiligheid en Dertigledendebat over de Provinciale programma’s landelijk gebied die voor 1 juli 2023 moeten worden

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32, nrs. 1557 en 1558)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 5/7)

 14. 14

  Inhandenstelling

  Loading data