Plenair debat : Aansluitend: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en bij het Debat over de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea (Artikel 100-procedure))

De vergadering is geweest

28 juni 2023
16:50 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 29 en 30 juni 2023

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data