Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 juni 2023
16:00 - 16:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verlengen debat: Dertigledendebat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023, Dertigledendebat over het asielbeleid, Debat over de aanhoudende medicijntekorten, Dertigledendebat over het niet vergoeden van een nieuw medicijn tegen borstkanker, Dertigledendebat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over toekomstgerichte eerstelijnszorg, Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen, Debat over het bericht dat Nederland betrokken was bij nog een burgerdodenincident in Irak in 2016

 4. 4

  Inhandenstelling

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 22/6)

 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (29362-320)

 7. 7

  Het lid Klaver: verzoek de minister-president en vicepremier Hoekstra uit te nodigen voor het debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Duo beschuldigt eerder mbo’ers en studenten met migratieachtergrond van fraude met studiebeurs’ (Trouw.nl, 21 juni 2023)

 9. 9

  Het lid Markuszower: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Verdachte AH-steker is levensgevaarlijke en gestoorde ex-tbs’er Jamel L.’ (Telegraaf.nl, 20 juni 2023)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kat: vooraankondiging Tweeminutendebat Armoede en schuldenbeleid (CD 5/7), te houden vóór het reces

 11. 11

  Het lid Smals, voorzitter commissie VWS: verzoek om in oktober een debat te plannen over de toekomst van de ouderenzorg

 12. 12

  Het lid Omtzigt: verzoek aan het kabinet een toelichting te sturen over de dekking inzake het Landbouwakkoord en het verzoek om langere spreektijden bij het debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

  Loading data
 13. 13

  Het lid Baudet: dertigledendebat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Jongerentak Forum voor Democratie bekogeld’ (Omroepwest.nl, 24 juni 2023) en intimidatie richting JFVD en FVD

  Loading data