Plenair debat : Tweeminutendebat Innovatie (CD 21/6)

De vergadering is geweest

6 juli 2023
23:05 - 23:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data