Plenair debat : Debat over de Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea (Artikel 100-procedure) (plenaire afronding in 1 termijn)

De vergadering is geweest

28 juni 2023
10:15 - 11:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea (Kamerstuk 29521-459)

  Loading data
 3. 3

  Toezegging om de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord te sturen op de vraag van het lid Kuzu

  Loading data