Plenair debat : Debat over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord

De vergadering is geweest

29 juni 2023
10:15 - 19:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord

  Loading data
 2. 2

  Publicatie essay in verkenningstraject alternatief voor KDW

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2023, over het bericht ‘Ingewijden: gezamenlijk overleg landbouwakkoord geklapt’

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie Landbouwakkoord door kennisinstituten

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2023, over het landbouwakkoord

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2023, over het landbouwakkoord

  Loading data
 7. 7

  WUR-rapport 'Het perspectief van biologische landbouw'

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de notitie van de Groene11 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11, mede namens meerdere organisaties”

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2023, over het landbouwakkoord

  Loading data
 10. 10

  Voortgang aanpak piekbelasting

  Loading data
 11. 11

  Beëindiging onderhandelingen Landbouwakkoord

  Loading data
 12. 12

  Concept Landbouwakkoord en vervolgtraject

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2023, over wat het klappen van het landbouwakkoord nu betekent voor de heronderhandelingen die zijn aangekondigd door het CDA

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de verzoeken van de leden Klaver en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 juni 2023, met betrekking tot het debat over het beëindigen van de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord

  Loading data
 15. 15

  Informatieverzoek m.b.t. Landbouwakkoord

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data