Plenair debat : Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

De vergadering is geweest

12 september 2023
16:25 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data