Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (36410-XIII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (36410-L) (1e TK)

De vergadering is geweest

10 oktober 2023
17:20 - 22:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

  Loading data
 2. 2

  MKB financiering

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de vorderingen met het conceptwetsvoorstel ondernemen met een maatschappelijike BV

  Loading data