Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Milieuraad d.d. 20 juni 2023)

De vergadering is geweest

15 juni 2023
14:15 - 14:19 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 20 juni 2023

    Loading data

    Loading data