Plenair debat : Aansluitend: Stemmingen (over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde Tweeminutendebat JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

De vergadering is geweest

7 juni 2023
15:45 - 15:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad van 8 en 9 juni (vreemdelingen- en asielbeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data