Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

6 juni 2023
15:15 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het kabinet schulden wil overnemen van mensen die de energie niet kunnen betalen en over verkoop van 17,5 miljard kuub gas aan het buitenland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pakket maatregelen voor de hervorming van de arbeidsmarkt

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023) / behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over persvrijheid en persveiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

  Loading data
 12. 12

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho

  Loading data