Plenair debat : Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten) (36280)

De vergadering is geweest

24 april 2024
10:15 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wet uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten (Kamerstuk 36280)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data