Plenair debat : Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
21:40 - 22:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data