Plenair debat : Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving (CD 31/5)

De vergadering is geweest

1 juni 2023
15:30 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data