Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

30 mei 2023
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  moties ingediend bij het notaoverleg over het Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  overige moties ingediend bij het tweeminutendebat Oorlogsgetroffenen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  moties ingediend bij het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  aangehouden motie ingediend bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

  Loading data
 5. 5

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Wetenschapsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  moties ingediend bij het debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  aangehouden motie ingediend bij de initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld”

  Loading data
 9. 9

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Constitutionele toetsing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Integriteit openbaar bestuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming Industrie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  motie ingediend bij het tweeminutendebat Toekomst van TenneT Duitsland

  Loading data
 15. 15

  moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening EU-geneesmiddelenwetgeving COM (2023) 192, 193, 222 en 231

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening Rijbewijsrichtlijnen COM (2023) 126, 127 en 128

  Loading data
 18. 18

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  Loading data
 20. 20

  Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête naar corona

  Loading data
 21. 21

  Brief van het Presidium over de instelling van een nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Loading data