Plenair debat : Tweeminutendebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag (CD 24/5)

De vergadering is geweest

22 juni 2023
21:00 - 21:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijden het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data