Plenair debat : Tweeminutendebat Stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2050)

De vergadering is geweest

15 juni 2023
10:50 - 11:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data