Plenair debat : Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties) (35646)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Week 36
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Kamerstuk 35646)

    Loading data