Plenair debat : Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 23/5)

De vergadering is geweest

21 juni 2023
12:05 - 12:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data