Plenair debat : Wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van een EU-Richtlijn (Kamerstuk 36308)

De vergadering is geweest

25 mei 2023
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Binnenvaartwet in verband met de implementatie van een EU-Richtlijn (Kamerstuk 36308)

    Loading data