Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Initiatiefnota:

  Loading data
 7. 7

  Verlengen debatten: Debat over het demonstratierecht in Nederland, Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk en Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles, Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen, Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie, Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen, Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg, Dertigledendebat over het bericht dat de patiënt uit de Veldzichtkliniek die een therapeute doodstak in eigen land werd verdacht van een levensdelict, Dertigledendebat over de rellen in grote steden na de WK-overwinning van Marokko, Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg, Debat over het landbouwakkoord, Dertigledendebat over discriminatie en de zorg en Dertigledendebat over het proces van de totstandkoming van de spreidingswet asielzoekers

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 (CD 20/4)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 20/4)

 12. 12

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Opnieuw ontsnapping tbs’er uit Pompekliniek: politie met man en macht op zoek naar zedendelinquent’ (Telegraaf.nl, 8 mei 2023) en het bericht ‘Gedetineerde ontsnapt tijdens verlof na mishandeling begeleider’ (Telegraaf.nl, 18 april 2023)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘OM blundert opnieuw, onthult adresgegevens kroongetuige’ (Nos.nl, 20 april 2023)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Azarkan: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over discriminatie en racisme binnen de politieorganisatie

 15. 15

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Pas op met deze visumaanvraag’, waarschuwt het algoritme van het ministerie’ (Nrc.nl, 23 april 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Kröger: debat met de minister voor Energie en Klimaat over het additioneel klimaatpakket

 17. 17

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën en de minister-president over de staat van de afhandeling Toeslagenaffaire (Rechtspraak.nl, 25 april 2023)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Op de Amerikaanse terroristenlijst, zonder te weten waarom’ (Ftm.nl, 6 mei 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Westerveld: verzoek het debat over de oproep van gemeenten over het niet sluiten van spoedeisende hulpposten spoedig in te plannen

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van der Werf: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over geweld tegen personen met een publieke taak (Nos.nl, 26 april 2023)

 21. 21

  Het lid Futselaar namens Leijten: debat over de evaluatie Ongekend Onrecht, te houden in de week van 22 mei (i.p.v. het commissiedebat)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Nijboer: debat met de ministers van Financiën, van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toenemende graaiflatie door bedrijven en de achterblijvende inkomens

 23. 23

  Het lid Van Houwelingen: verzoek documenten met betrekking tot het Digital Currency Governance Consortium openbaar te maken en naar de Kamer te sturen

  Loading data