Plenair debat : Tweeminutendebat Wetenschapsbeleid (CD 18/4)

De vergadering is geweest

24 mei 2023
10:15 - 10:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data