Plenair debat : Debat over de Staat van de Europese Unie

De vergadering is geweest

25 mei 2023
13:46 - 20:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Staat van de Unie 2023

  Loading data
 2. 2

  Staat van de Europese Unie 2022

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2022

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2023

  Loading data
 5. 5

  Actualisatie Staat van de Unie

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 21 maart 2023 (Kamerstuk 21501-02-2621)

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 30 mei 2023

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data