Plenair debat : Tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart (CD 11/4)

De vergadering is geweest

25 mei 2023
10:50 - 11:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stand van zaken t.a.v. loodhoudende brandstoffen in de algemene luchtvaart

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data