Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

12 april 2023
13:30 - 13:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen: Tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart (CD 11/4), met als eerste spreker het lid Koerhuis (VVD).

 4. 4

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg, Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg, Dertigledendebat over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld, Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland

 5. 5

  Opnieuw aanhouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data