Plenair debat : Tweeminutendebat Contourennota aanpassing Mijnbouwwet (CD 23/3)

De vergadering is geweest

6 april 2023
10:16 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data