Plenair debat : Tweeminutendebat Wet open overheid (CD 16/3)

De vergadering is geweest

29 maart 2023
13:01 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data