Plenair debat : Tweeminutendebat Verduurzaming van de zorg (CD 9/3)

De vergadering is geweest

22 maart 2023
21:35 - 22:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data