Plenair debat : Tweeminutendebat Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) (CD 9/3)

De vergadering is geweest

22 maart 2023
10:40 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingerdiend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data