Plenair debat : Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (35515) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

16 maart 2023
13:35 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

  1. 1

    Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) (35515)

    Loading data
  2. 2

    Ingetrokken amendement

    Loading data