Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (36052) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

16 maart 2023
16:45 - 18:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (36052) (1eTK)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data